Foundation

ACADEMIE VOOR ESTHETISCHE AANGEZICHTSCHIRURGIE
Over AEAC

Foundation

De Belgische academie voor esthetische aangezichtschirurgie werd in 2019 opgericht als een initieel initiatief van Olivier Beckers en Maurice Mommaerts, beide Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgen. Enerzijds als reactie op de bekrompen visie van de EAFPS en anderzijds omdat zij er van overtuigd zijn dat de kwalificatie om de esthetische aangezichtschirurgie te mogen beoefenen niet alleen afhankelijk is van de specialistische vooropleiding maar eerder van de specifieke training die hij/zij in deze subspecialisatie heeft gekregen.

Foundation

Het doel van de academie bestaat erin de om de verschillende specialismen die de esthetische aangezichtschirurgie actief beoefenen te verenigen (mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, keel-, neus- en oorziekten, plastische en reconstructieve chirurgie, oftalmologie, dermatologie) en een platform te bieden waar deze specialisten adequate opleiding kunnen genieten, een forum vinden om kennis en ervaringen te delen en waar ze erkend kunnen worden in hun bekwaamheid om allerhande procedures uit te voeren binnen de esthetische aangezichtschirurgie.

De Belgische acadamie voor esthetische aangezichtschirurgie is een logische stap in de verdere evolutie van de esthetische aangezichtschirurgie als subdiscipline naar een eerder multidisciplinair karakter van de verschillende chirurgische procedures, waarbij een erkenning in één of andere specialiteit niet perse de kunde verschaft voor het uitvoeren van chirurgische procedures in het aangezicht. Alleen doorzettingsvermogen, constante training, ervaring en specifieke chirurgische training in elk van deze chirurgische procedures binnen de esthetische aangezichtschirurgie is de enige garantie op kunde.

 

Recente

Cursussen & Congressen