Esthetische aangezichtschirurgie

ACADEMIE VOOR ESTHETISCHE AANGEZICHTSCHIRURGIE
AEAC

Wat is esthetische aangezichtschirurgie?

Het is een chirurgische subspecialiteit die kan worden uitgevoerd door mond-, kaak- en aangezichtschirurgen, plastisch chirurgen, keel-, neus- en oorartsen, oogartsen en dermatologen die in dit gebied zijn opgeleid en gericht is op het corrigeren en/of verbeteren van afwijkingen die aanwezig zijn in het aangezicht van aangeboren of verworven (tumor of involutioneel) origine.

Esthetische aangezichtschirurgie

Esthetische aangezichtschirurgie is vanuit een praktisch standpunt ingedeeld in twee actiegebieden:

  • Reconstructieve of restauratieve chirurgie, inclusief microchirurgie, richt zich op vermomming en reconstructie van de destructieve effecten van een ongeval of trauma, aangeboren afwijkingen of een gedeeltelijke resectie van het gezicht door tumoren. Bij reconstructieve of restauratieve chirurgie worden verschillende technieken gebruikt: osteosynthese, overdracht van weefsel met autologe transplantaties of flappen van de gezonde delen van het lichaam naar de aangedane delen, enz. 
  • Esthetische of cosmetische chirurgie, deze wordt uitgevoerd om delen van het lichaam te optimaliseren die voor de patiënt niet bevredigend meer zijn om zo hun kwaliteit van leven te verbeteren. In sommige gevallen zijn er echter medische redenen (bijvoorbeeld een ooglidcorrectie in ernstige gevallen van dermatochalasis (huidoverschot) die het zicht belemmeren of een neuscorrectie om de neusademhaling te verbeteren).

In België zijn er verschillende medische specialismen die, afhankelijk van hun trainingsprogramma’s, reconstructieve procedures of cosmetische chirurgie in het aangezicht kunnen uitvoeren. Deze specialiteiten zijn: Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, Plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie; Neus-, keel- en oorziekten, Oftalmologie en dermatologie. Elk van deze specialiteiten kan verschillende esthetisch chirurgische ingrepen in het aangezicht uitvoeren wanneer de opleiding van de chirurg in kwestie afdoende is geweest.

Esthetische aangezichtschirurgie is een van de meest complexe takken binnen de esthetische chirurgie en vereisen meer studie en training om patiënten een adequate en kwalitatieve chirurgische uitkomst te bieden. De titel van specialist in één van de vijf bovengenoemde specialiteiten stelt een arts theoretisch in staat om alle of sommige van de verschillende aangezichtschirurgische procedures die zijn vastgelegd in de esthetische aangezichtschirurgie uit te voeren. Het feit dat een chirurg de titel van specialist in één van bovengenoemde specialiteiten heeft, volstaat echter niet om optimale resultaten te garanderen. Het is aan de patiënt om een specialist te zoeken binnen de genoemde specialiteiten, die speciaal is gevormd en intensief is opgeleid in de esthetische aangezichtschirurgische procedure die de patiënt zal ondergaan.

Recente

Cursussen & Congressen