21/11/2019, 16:00

De planning voor deze masterclass is de volgende:

16:00 Verwelkoming te Belgian Beauty Clinic Diest

16:15 presentatie door dr. Wouter Peeters omtrent Belotero & Radiesse in de lower- en midface regio.

17:15 Pauze

17:30 Live injection model 1

18:30 Pauze met Walking Diner

19:00 Live injection model 2

20:00 Q & A met dr. Wouter Peeters

20:30 Voorzien einde van de masterclass.

Deze masterclass wordt georganiseerd in samenwerking met Merz Aesthetics